บริษัทฯ ได้ดำเนินงานสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF เพื่อรองรับความต้องการใช้เชื้อเพลิง RDF ในการผลิตไฟฟ้า โดยสถานประกอบการเชื้อเพลิง RDF ของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งในการรับขยะจากชุมชนเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นจำนวนถึง 4,000 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ได้เป็นจำนวนถึง 2,000 ตันต่อวัน โดยในการกระบวนการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ใช้เชื้อเพลิง RDF ที่มาจากสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF ของบริษัทฯ เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการผลิตของสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF เพื่อรองรับการขยายธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยบริษัทฯ คาดว่า การขยายกำลังการผลิตจะแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินงานได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ซึ่งสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF จะมีกำลังการผลิตติดตั้งในการรับขยะชุมชนเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นจำนวนถึง 6,000 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ได้เป็นจำนวนถึง 3,000 ตันต่อวัน และนอกจากขยะชุมชนแล้ว บริษัทฯยังรับขยะจากหลุมฝังกลบทั้งที่ผ่านการคัดแยกแล้วและที่ยังไม่ผ่านการคัดแยกมาใช้ เพื่อให้มีปริมาณขยะที่พอเพียงต่อความต้องการใช้เชื้อเพลิง RDF ในการผลิตไฟฟ้า